Български
Английски  
Кокилно леене
Материал: Алуминиева сплав
Тегло : 1.690 кг.
Предназначение: Редуктор
Material:Al
Weight:
Function:
Сплав:АL EN 44 000
Тегло:0.100 кг
Предназначение:Фриз декоративен за плочки.
Сплав:AL EN AC-44 300
Тегло:0.150 кг
Предназначение:Обтегач в електропреносната мрежа.
Сплав:AL EN AC-44 300
Тегло:0.210 кг
Предназначение:Радиаторна капачка за диодно осветление.
Сплав:AL EN AC-44 300
Тегло:0.110 кг
Предназначение:Газов смесител.
Сплав:AL EN AC-44 300
Тегло:0.750 кг
Предназначение:Стабилизатор.
Сплав:AL EN AC-44 300
Тегло:0,280 кг
Предназначение:Превключвател за посока на движение.
Сплав:AL EN AC-44 300
Тегло:0.250
Предназначение:Електро клема.
Сплав:AL EN AC-44 300
Тегло:0.290 кг
Предназначение:Електро превлкючвател.
Сплав: AL EN-AC 46100
Тегло: 0,525 кг.
Предназначение:Превключвател на бласт машина
Сплав:AL EN AC-44 300
Тегло:0.340 кг
Предназначение:Центроващ фланец за бласт машина.
Механически обработена отливката.

Стр 1 2 3

2018, Всички права запазени.
Кокилно леене