Български
Английски  
Производство на форми
Кокилна форма: Двугнезна.
Формата е с странично и горно вадене на сърца.
Тегло на отлетия детайл : 2,560 кг
Производителност :400 детаила дневно.
Пресформа високо налягане.
Странично вадене на сърца.
Тегло на алум детаил 1.540кг.
Пресформа за отливане на радиаторни глави.

Стр 1

2018, Всички права запазени.
Производство на форми