Български
Английски  
Обработка на отливки
Монтиране на резбови вложки.
Залагане на шпилки в отливки - при леене
Сплав:АL EN 43 300
Тегло : 0.850 кг
Предназначение:Редуктор в озвучителна техника.
Сплав:АL EN 43 300
Тегло : 1.290 кг
Предназначение:Стойка за лампа.

Стр 1

2018, Всички права запазени.
Обработка на отливки