Български
Английски  

Леене отливки от алуминий, Кокилно леене, ТТ-Технология Плевен, Леярна на алуминиеви отливки, Изработка на форми за леене

Фирма “ТТ - Технология” ЕООД е създадена през 1996 г. в гр. Плевен. 


Разполагаме с възможности за отливане на алуминиеви детайли чрез кокилно леене в стоманени форми и сложни модели стоманени форми с пясъчни сърца. Това позволява да се избере най-подходящия технологичен процес с оглед сложността на детайлите и тяхната производствена серия. С помощта на CAD-CAM система и подходяща организация на производствения процес за кратки срокове изработваме формите и отливаме мострени детайли.

За доброто качество на произвежданата продукция и доставянето и в кратки срокове до всички клиенти в фирмата работят 12 човека високо квалифициран персонал. Бързото им окачествяване позволява своевременно внедряване в производството. Фирмата изпълнява изискванията на стандарт ISO 9001:2015.


От 1996 “ТТ - Технология” работи в тясно сътрудничество с много фирми от европейскя съюз.Съвместната работа с чуждестранните фирми повишава потенциала на дружеството и го прави търсен партньор и производител на продукти с европейски стандарти за качество.

Фирмата изпълнява и поръчки на български клиенти и се утвърждава като надежден производител на българския пазар.

2018, Всички права запазени.
Леене отливки от алуминий, Кокилно леене, ТТ-Технология Плевен, Леярна на алуминиеви отливки, Изработка на форми за леене
Уеб Дизайн:
VarnaWeb.bg